JAK TO ROBIMY

tel. 888 489 480

Wytyczanie

Po kontakcie telefonicznym następuje spotkanie z Klientem na jego posesji i wyznaczenie najbardziej odpowiedniego miejsca zgodnie z zachowaniem następujących odległości:
- 5 m od granicy działki,
- 7,5 m od rowu przydrożnego,
- 15 m od szamb, kompostowników, budynków inwentarskich i zbiorników na gnojowicę,
- 30 m od uprzednio oczyszczonego drenażu rozsączającego,
- 70 m od drenażu rozsączającego nieoczyszczone ścieki, a także od utwardzonych wybiegów zwierząt hodowlanych.
Po ustaleniu wszystkich szczegółów, gwarantujemy Ci, że w wyznaczonym miejscu powstanie studnia głębinowa o wydajności minimum 2m3 na dobę.

Wiercenie wstępne

Przyjeżdża nasze urządzenie wiertnicze. Rozstawiamy maszynę do wiercenia studni i przy metodzie wiercenia na prawy obieg płuczki, wykopujemy dwa lub jeden dołek płuczkowy.
Odwierty studzienne rozpoczynamy od wywiercenia otworu świdrem ślimakowym (średnicą 198mm) pod kolumnę rur obsadowych (o średnicy 180mm). Następnie dociskamy rury obsadowe do warstwy izolacyjnej, a tym samym do wody gruntowej.

Wiercenie zasadnicze

Po wierceniu wstępnym dochodzi do zasadniczego wiercenia studni głębinowej. Jeśli wiercimy metodą udarowo-obrotową, używamy dolnego młotka oraz sprężarki o wysokiej wydajności. Przy metodzie na prawy obieg płuczki wiertniczej, korzystamy z świdra trójgryzowego.
Zasadnicze odwierty studni głębinowych odbywają się do momentu przewiercenia warstwy wodonośnej. Żeby uzyskać odpowiednią ilość wody, należy wiercić kilka lub kilkanaście metrów głębiej. Wtedy będzie miejsce na osadzenie rury podfiltrowej.

Osadzanie rur studziennych

Kolejny etap naszych prac to osadzenie rur studziennych PCV w otworze kolumny.
Jeśli studnie wiercone są w pokładach piasku lub żwiru, osłaniamy filtry specjalną siatką studniarską. Zabezpiecza ona przed dostaniem się do studni głębinowej nawet najdrobniejszej drobinki piasku.

Obsypanie studni i korek

Następnie obsypujemy studnię specjalnie do tego przygotowanym, płukanym żwirem, niezawierającym drobinek piasku. Zapełniamy nim przestrzeń pomiędzy wywierconym otworem, a kolumną rur PCV.
Jednym z najważniejszych etapów budowy studni głębinowej jest wykonanie korka compactonitowo-cementowego. Wykonuje się go w warstwie izolacyjnej, która oddziela wody gruntowe od głębinowych.

Pompowanie

W następnej kolejności zajmujemy się pompowaniem. Używamy specjalnej, odpornej na zanieczyszczenia pompy z pływającymi wirnikami. Pompujemy do momentu uzyskania klarowności.
Do tego celu używamy specjalnej pompy z pływającymi wirnikami odpornej na zanieczyszczenia.
Końcowym etapem jest określenie wydajności studni.