Studnie głębinowe

Wykonujemy kompleksowo studnie głębinowe do głębokości 150 m.
Po kontakcie telefonicznym następuje spotkanie z Klientem na jego posesji i wyznaczenie najbardziej odpowiedniego miejsca zgodnie z zachowaniem następujących odległości:
- 5 m od granicy działki,
- 7,5 m od rowu przydrożnego,
- 15 m od szamb, kompostowników, budynków inwentarskich i zbiorników na gnojowicę,
- 30 m od uprzednio oczyszczonego drenażu rozsączającego,
- 70 m od drenażu rozsączającego nieoczyszczone ścieki, a także od utwardzonych wybiegów zwierząt hodowlanych.
Na fotografii tzw. "szwedzkie złącze".

Materiały

Używamy materiały spełniające wymogi określone w PN.
Specjalistyczne rury studnienne o średnicach 110 lub 125 mm.
Sondy MuoviTech TurboCollector 40 lub 45 mm.

Filtry

Jeśli studnie wiercone są w pokładach piasku lub żwiru, osłaniamy filtry specjalną siatką studniarską.
Zabezpiecza ona przed dostaniem się do studni głębinowej nawet najdrobniejszych ziaren piasku.

Odwierty dolnego źródła i pomp ciepła

Wykonujemy kompleksowo odwierty i montaż sond pionowych dolnego źródła i pompy ciepła.

Testy

Testujemy sondy na etapach odbioru przed montażem i po zainstalowaniu w odwiertach.