• studnie głębinowe
    Wieloletnie doświadczenie
  • studnie głębinowe
    Atestowane materiały
  • studnie głębinowe
    Kompleksowe wykonanie
 

Studnie Wiercenia Studnie głębinowe Bielsko-Biała

Kolumna rur osłonowych stalowych zapewnia szczelną izolacje wód gruntowych oraz gruntów luźnych umożliwia dalsze wiercenie w warstwach skalnych

Kolumna rur eksploatacyjnych - zabudowane po wywierceniu otworu rury studzienne atestowwane z połączeniami skręcanymi zapewniają szczelność połączeń i wytrzymałość

Część czynna filtra (perforacja) - zabudowana w części nawodnionej maszynowo nacinana rura umożliwia napływ wody do pompy.

Uszczelnienie wód gruntowych - pomiędzy rurami osłonowymi a warstwami nawodnionymi wykonujemy uszczelnienie za pomocą Compactonitu lub korka cementowego.

Złącze typu szwedzkiego umożliwia szczelne podłączenie pompy bez konieczności użycia kręgów lub zakupu dodatkowej studzienki PVC

Obsypka żwirowa - przestrzeń pierścieniowa uzupełniona zostaje żwirem aby zapobiec brudzeniu się wody oraz umożliwić jej przepływ w warstwie nawodnionej. Niezbędna do stabilnego i prawidłowego działania studni

Pompa głebinowa - odpowiedni dobrana i zamontowana pompa zapewnia bezproblemową eksploatację

 

Konstrukcja studni rozmiary rur i zabudowy są dopasowywane do każdego odwiertu tak aby zapewnić mu optymalne działanie.